Postoje razni formati radne biografije, ali svaki od njih mora da pruži ključne informacije o kandidatu, koje su poslodavcu neophodne. Te informacije su grupisane u nekoliko celina, koje ujedno čine elemente radne biografije.

kravataLični podaci – Na početku je neophodno predstaviti se. Polje sa ličnim podacima se obično nalazi u gornjem desnom uglu radne biografije. Podaci koji se moraju naći u delu Lični podaci jesu:

  • ime i prezime,
  • datum rođenja,
  • adresa stanovanja,
  • kontakt telefon,
  • i-mejl adresa.

U delu sa ličnim podacima, tj. u gornjem desnom uglu strane možete postaviti fotografiju. Svrha fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je pre i posle vas razgovarao sa mnogo kandidata. Fotografija treba da bude manjih dimenzija. Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl, kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno. Nije dobro da vaša fotografija bude isečena sa neke druge slike. Poželjno je da se namenski slikate za radnu biografiju sa neutralnom pozadinom.

Obrazovanje – Navedite samo škole koje ste završili, počevši od poslednje ka onoj koja podrazumeva niže obrazovanje. Ne zaboravite da je najniži stepen obrazovanja koji se pominje – srednja škola. U ovom delu navodite samo formalno obrazovanje, kao i profesionalna usavršavanja, dok se svi dodatni kraći kursevi i pohađani seminari navode kasnije u CV-ju, kao dodatno obrazovanje ili seminari. Neophodno je navesti naziv obrazovne ustanove, mesto i smer. Ukoliko trenutno pohađate neku školu, napišite godinu početka obrazovanja, a kod godine završetka napišite: u toku.

Radno iskustvo – Obavezno prvo navedite svoj trenutni posao ili poslednji posao na kome ste radili. Potom navedite i ostale poslove, hronološki. Vodite računa o tome da dodate kratak opis pozicije na kojoj ste radili, ali fokusirajući se na ono što ste postigli na tom poslu, a ne samo na opis dužnosti i zadataka. Nemojte umanjivati ono što ste radili i nemojte se stideti toga. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. Za svako od radnih mesta potrebno je obezbediti sledeće informacije: vremenski period od-do, naziv kompanije, mesto, poziciju, radna zaduženja i posebne napomene (koje se tiču posebnih dostignuća).

  • Ukoliko imate bogato radno iskustvo i ako sva radna iskustva imaju veze sa pozicijom za koju konkurišete, nije loše da u uvodnom delu CV-ja ubacite kratak tekst kojim biste u dve-tri rečenice sumirali najveće uspehe, a kod pojedinačnih radnih iskustava da navedete samo najvažnije stavke.
  • Ukoliko nemate radnog iskustva (ili ga imate malo), navedite sve što ste radili, a što govori da ste vredni i imate usvojene radne navike. Napišite vaše profesionalne ciljeve, kako bi poslodavac imao u vidu koje su vaše profesionalne težnje u karijeri.

communications-treeSeminari, kursevi, projekti – Ovde možete navesti stručne konferencije, seminare, kraće kurseve i projekte na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i ostale kurseve koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo – drugim rečima, da uči i usavršava se. Od informacija je neophodno navesti mesec i godinu događaja, naziv događaja, ustanovu u kojoj se događaj održavao, mesto, kao i vašu ulogu u događaju: organizator ili učesnik.

Strani jezici – Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete određeni jezik. Opišite znanje jezika kroz četiri kriterijuma: razumevanje, pisanje, čitanje i govor. Sve ove kriterijume možete opisati sa: osnovno, srednje i napredno. Ukoliko imate završen kurs nekog jezika i sertifikat, to takođe možete navesti, kao i naziv ustanove u kojoj ste stekli znanje.

Rad na računaru – Napišite koje sve programe znate da koristite, uključujući služenje internetom i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo). Ukoliko imate završen neki kurs, obavezno to navedite.

Lične osobine – Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete, kao što su, na primer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost. Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posedujete. Budite spremni da na intervjuu primerima i konkretnim situacijama potkrepite osobine koje ste naveli. Ovde možete dodati deo o veštinama i sposobnostima, u kome ćete navesti sve veštine koje ste stekli pohađajući neke seminare ili kroz prethodno radno iskustvo, u delu o seminarima, zatim sve IT veštine koje posedujete, a niste prethodno opisali. Potrudite se da navedete bar nekoliko hobija kojima se bavite, a svako od nas ima nešto što voli i čime se bavi u slobodno vreme. Time ćete zaokružiti i upotpuniti sliku o sebi.

Ostale informacije – Navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mesto. Možete opisati u nekoliko reči ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija, itd. Ovde možete upisati sve što niste mogli da pomenete u prethodnim poljima. Ovde možete dodati vozačku dozvolu, ukoliko je imate.

careers-courses-skills-300x199Napomene za poslodavce – Ovde se unose sve napomene koje su bitne poslodavcima, a niste ih naveli u prethodnim poljima, kao npr. da ste spremni za rad u inostranstvu, na preseljenje itd.
U ovom polju dobro je, ali ne i obavezno, imati deo za reference.

Reference – da bi vaš CV delovao ozbiljno, potrebno je da u njemu imate jedno do dva pisma preporuke. Ukoliko vam je ovo prvi posao na koji konkurišete, pismo preporuke možete dobiti od profesora, a ukoliko ste već ranije radili, potrudite se da ga dobijete od svog menadžera. Referenca može biti samo u obliku kontakt podataka osobe koju je moguće pitati za više informacija o vama i vašem radu.

Ovo su samo standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži. Možete dodati sve ono što mislite da je potrebno i ostaviti svoj lični pečat. CV prilagodite konkursu za posao, istražite šta se sve traži od kandidata, i u skladu sa tim, istaknite kvalitete koji vas karakterišu kao pravu oobu za određeni posao.

Tekst preuzet sa: www.razvoj-karijere.com.