Intervju je jedina metoda koja se u procesu izbora tj. selekcije kandidata može primeniti samostalno i koja uvek treba da je sastavni deo zapošljavanja, bez obzira na to za koje se još metode selekcije odlučimo. Intervju ili razgovor za posao se vodi s ciljem da se kandidat proceni u pogledu njegovog poštenja, stečenih kvalifikacija, prethodnog […]

Sigurno ste barem jednom tokom svog života dobili savet kako bi trebalo da “radite ono što volite”. Zaboravite to jer nema smisla. Radite ono što volite da radite bez obzira na sve jer volite to, a ne zato što ste plaćeni. Svi imamo različite poglede na svet i kompleksnost ličnosti. Tokom života težimo saznanju ko […]

U vezi s razgovorom za posao 19. Ne odgovarate na poziv menadžera za zapošljavanje Ukoliko ste propustili telefonski poziv na razgovor za posao, trebalo bi da odgovorite u roku od jednog radnog dana, iako ste zauzeti. Ako duže budete oklevali, menadžer za zapošljavanje može posumnjati u to da li ste zainteresovani za poziciju. 20. Kasnite […]

Uvek je zabavno slušati o propustima koje čine kandidati za posao, kao što je to da dolaze u kratkim pantalonama ili zaspu na intervjuu (da, i to se dešava). Ne tako zabavno je zakašnjenje od pet minuta na zakazani razgovor ili tipografska greška na početku motivacionog pisma — međutim, ispostavilo se da se na ove […]

Mnogi mladi studenti, diplomci ili poslediplomci postavljaju retoričko pitanje „Koja je svrha pohađanja prakse?”, i ono, na prvi pogled, zvuči logično, zbog mnogih „razloga“. Iako eksplicitno ne tražiš odgovor, raščlanićemo te „razloge“ na pitanja – iz kojih proizilaze mnoge nelogičnosti koje nalikuju na „odgovore”: – Zašto da odmah posle studija ne potražim plaćeni posao, umesto […]

Kako pamtite imena novih poslovnih saradnika? Da li: A) ponavljate njihova imena pet puta u sebi dok se rukujete? B) pokušavate da povežete njihov lik sa njihovim imenom putem čiste mentalne moći? C) povezujete ime sa poznatom glumicom i zamišljate je kako dubi na glavi na gredi? Ukoliko ste odgovorili pod A ili B, vodite […]