Stručna analiza, kvalitetni uvidi i pravi saveti
Za efikasniju organizaciju i bolje rezultate kompanije

HR consulting

Konsalting u oblasti ljudskih resursa unapređuje strukturu Vaše organizacije, olakšava upravljačke procese i doprinosi da svaki deo kompanije funkcioniše na optimalan način. Uvidi i saveti vezani za organizaciju mogu dovesti do poboljšanja produktivnosti i profita, istovremeno smanjujući rizik od neuspeha.

Zato je svakoj kompaniji potrebna pomoć profesionalaca.

Konsalting u oblasti ljudskih resursa LINK2job agencije donosi Vam širok spektar rešenja specijalno prilagođenih tipu, veličini i potrebama Vaše kompanije.

Perspektivnost i napredak korporacija

70% je viši kvalitet zaposlenih sa HR consultingom
75% zaposlenih su lojalniji firmi koja ima dobar HR consulting
73% menadžera koristi uvide HR-a u svojoj biznis strategiji
Konsalting
Team building
Tim
Rešavanje kompanijskih problema
Ugovaranje promena
Savetovanje

Šta sve podrazumeva HR consulting u LINK2job agenciji za zapošljavanje?

Analiza zadovoljstva zaposlenih

Steknite prave uvide u stepen zadovoljstva svojih zaposlenih i donesite adekvatne odluke na osnovu njih. Naš tim će analizirati ključne faktore kao što su zadovoljstvo rukovođenjem i organizacijom rada, međuljudskim odnosima, opštim uslovima rada, mogućnošću usavršavanja. Na Vaš zahtev vršimo analizu i drugih relevantnih faktora.

Rešenje problema fluktacije zaposlenih

LINK2job agencija analizira da li je stopa fluktuacije u Vašoj kompaniji veća nego što je uobičajeno i u skladu sa tim predlaže odgovarajuće mere i savete kako da je smanjite na prihvatljiv nivo. Takođe, pružamo Vam rešenja kojima sprečavate potencijalnu fluktuaciju i učvršćujete svoj tim.

Konslating za strane klijente

Za klijente koji žele da započnu poslovanje na srpskom tržištu nudimo uslugu procene dostupnosti radne snage u različitim delovima zemlje, opseg zarada i analizu svih neophodnih troškova. Naš pravni tim takođe pruža konsalting usluga za zakon o radu čime Vam omogućava da svoje poslovanje obavljate u skladu sa važećim normama i regulativama.

Testiranje ličnosti, sposobnosti i veština

Na raspolaganju Vam je i širok spektar metodologija kojima vršimo testiranje ličnosti, profesionalnih sposobnosti i veština kako vaših zaposlenih tako i kandidata za odgovarajuće pozicije. U skladu sa rezultatima predlažemo adekvatna rešenja kao što su dodatno usavršavanje, trening ili promena pozicije.

Ostali programi prilagođeni potrebama klijenata

Na Vaš zahtev nudimo Vam i ostale programe specijalno prilagođene potrebama Vaše kompanije.

Tako vršimo procenu i analizu:

  • oblasti za unapređenje kompanije
  • organizacione kulture
  • angažovanosti zaposlenih

Zahvaljujuću stručnoj i sveobuhvatnoj analizi, pravim uvidima i efikasnim savetima, Vaša kompanija će ostvariti sav svoj potencijal.