Pronađite inovativna i raznovrsna rešenja
koja vam donose najbolje zaposlene

Sveobuhvatna regrutacija i pažljiva selekcija

Link2job agencija za zapošljavanje Vam pruža sveobuhvatne usluge selekcije i regrutacije koje uključuju traženje, procenu i odabir odgovarajućih kandidata na osnovu Vaših potreba i zahteva.

Profesionalna ekspertiza u traženju kandidata

Na današnjem tržištu, posedovanje najboljih kadrova predstavlja odlučujuću prednost u odnosu na konkurenciju. Istovremeno, sve je teže doći do odgovarajućih kadrova, a konkurencija je sve veća.

Upravo zato Link2job agencija Vam nudi profesionalnu ekspertizu i primenu inovativnih i proverenih strategija za pronalaženje, privlačenje i zadržavanje najboljih zaposlenih.

Profesionalna ekspertiza
Kreiranje profila kandidata

Definisanje profila kanidata

Zajedno sa Vama, naš tim regrutera definiše strategiju regrutacije koja obuhvata utvrđivanje odgovarajućeg profila kandidata, aktivnosti i faze realizacije procesa zapošljavanja.

Sveobuhvatni proces regrutacije i selekcije agencije omogućava vam pristup kandidatima koji će u potpunosti zadovoljiti ciljeve i potrebe vaše kompanije. Zahvaljujući kvalitetnom timu i proverenim metodima regrutacije, donosimo vam najbolje i temeljno proverene kandidate.

8 jednostavnih koraka

Pogledajte kako izgleda LINK2job proces selekcije

1. Direktno traženje kandidata

Ukoliko imate potrebu za stručnjakom sa specifičnim karakteristikama i odgovarajućim iskustvom u konkretnoj oblasti, pristupamo direktnom traženju.

Zahvaljujući našoj pažljivo građenoj bazi kandidata i mreži profesionalnih kontakata, u prilici smo da Headhunting tehnikom pronađemo kandidate najrazličitijih profila i stepena stručnosti.

Direct search

Preciziranje konkursa za posao

2. Oglašavanje radne pozicije u dogovoru sa klijentom

Za svaku poziciju raspisujemo konkurs sa definisanim uslovima i opisom posla kako bismo pronašli odgovarajuće kandidate.

U zavisnosti od vaših želja i potreba omogućavamo Vam da buduće zaposlene tražite u našoj internoj bazi ili i putem drugih spoljnih platformi, portala i medija.

3. Filtriranje prispelih prijava

Naš HR tim prikuplja sve prijave i pažljivo ih proučava kako bi u startu eliminisali kandidate koji ne ispunjavaju tražene uslove za određenu poziciju.

Istovremeno, izdvajamo kandidate koji ulaze u sledeći krug.

Filtriranje prispelih prijava

Pozivanje kandidata

4. Telefonski intervju

Naš tim poseduje iskusne stručnjake za obavljanje telefonskog intervjua koji podrazumeva kontaktiranje kandidata sa odgovarajućim biografijama, zakazivanje in-person ili video intervjua.

Koristimo i video (Skype) intervju kada kandidat nije u mogućnosti da dođe na razgovor, što znatno ubrzava proces selekcije. Na osnovu ovoga procenjujemo da li se kandidat poziva u sledeći krug.

5. In-person intervju i provera referenci

Intervju uživo podrazumeva podroban razgovor tokom koga dodatno proveravamo sve reference kandidata i upoznajemo se sa njegovim profesionalnim i ličnim karakteristikama na osnovu čega možemo utvrditi da li je odgovarajući kandidat za traženu poziciju i vašu kompaniju.

In-person intervju

Dodatna analiza kandidata

6. Centri procene

Na Vaš poseban zahtev, kandidati se dodatno procenjuju u Centru za procenu. To podrazumeva testove ličnosti, igranje uloga, simulaciju realnih uslova za odgovarajuću poziciju. Zahvaljujući ovome stičemo uvid u to kako bi se klijent ponašao prilikom rada u Vašoj kompaniji i donosimo konačnu procenu.

7. Uža lista kandidata i prezentacija klijentu

Ova faza obuhvata sastavljanje finalnog izveštaja o selekciji (kvantitet i kvalitet svih pristiglih prijava, broj obavljenih intervjua, poseban izveštaj za svakog izabranog kandidata) koji se prezentuje klijentu, pripremu biografija izabranih kandidata i prezentaciju liste izabranih kandidata.

Najuži odabir kandidata

Konačna odluka

8. Finalni intervju

Na finalnom intervjuu u vašoj kompaniji ili u prostorijama LINK2job agencije, procenićete koji od predloženih kandidata vam najbolje odgovara i tako naći svog pravog zaposlenog.

Konačnu odluku donosite vi!

Link2job agencija za zapošljavanje je pronašla i izdvojila za Vas neke od najboljih i najadekvatnijih kandidata za traženu poziciju. Na taj način uštedeli ste dragoceno vreme i resurse.